Úvod

Dílo vzniklo za podpory  Czech MDS Group
 

Myelodysplastický syndrom (MDS) je závažné onemocnění, které představuje významnou kapitolu v hematologii a onkohematologii. Správné určení diagnózy a stanovení prognózy je základem volby  optimální léčebné strategie. Rozšiřující se znalosti patogenézy MDS a prudký rozvoj cytogenetických a molekulárně-biologických  metod  jsou  oprávněně  středem  pozornosti. Přesto zůstává morfologická diagnostika tohoto onemocnění v  popředí. Správné zhodnocení dřeňového nálezu a rozpoznání typických morfologických abnormalit  je pro určení diagnózy i prognózy MDS nezastupitelné. Možnost nahlédnout do obrazového atlasu mikroskopických nálezů typických pro MDS je vítanou pomocí zejména pro začínajícího nebo méně zkušeného hematologa. Současná moderní mikroskopická technika a internetové aplikace umožňují, lépe než knižní vydání atlasu, poskytnout velmi kvalitní a věrohodné obrazy buněk. Využíváme této možnosti a nabízíme  webovou aplikaci on-line atlasu  2-D digitálních mikroskopických snímků kostní dřeně u pacientů s MDS. Atlas je rozdělen do dvou částí. V první jsou systematicky uvedeny všechny jednotlivé morfologické odchylky v jednotlivých krevních řadách, v druhé části jsou zařazeny ukázky jednotlivých typů MDS podle klasifikace WHO 2001. Velkou výhodou je možnost aktualizace a rozšiřování obrazové dokumentace. Všechna pracoviště, která se problematikou MDS zabývají, se mohou zapojit a přispívat zajímavými mikroskopickými nálezy do databáze atlasu.

Odborný garant:
Oddělení Klinické hematologie FN Motol, Praha

Přispívající pracoviště:
Oddělení Klinické hematologie - Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
I. Interní klinika - Klinika Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze